vue 过滤器

|capitalize filtera|filterb

image.png

image.png

Vue.filter('date', function(value, format) {  var o = {  "M+": value.getMonth() + 1, // 月份  "d+": value.getDate(), // 日  "h+": value.getHours(), // 小时  "m+": value.getMinutes(), // 分  "s+": value.getSeconds(), // 秒  };  if (/(y+)/.test(format))  format = format.replace(RegExp.

1.length));  for (var k in o)  if (new RegExp("(" + k + ")").test(format))   format = format.replace(RegExp.

1.length == 1)   ? (o[k])   : (("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length)));  return format; }); 使用方式即为: <div>  {{ date | date 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss'}} //-> 2016-08-10 09:55:35 即可 按格式输出当前时间 </div>

双向过滤器

image.png

动态参数

image.png

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券