B站最全资源合集——音乐剧、歌剧、芭蕾舞剧

此次共整理芭蕾舞剧21部、音乐剧18部、歌剧16部,视频来源哔哩哔哩,版权归原机构所有,转载请注明出处。

一、芭蕾舞剧 21部

1.胡桃夹子:https://www.bilibili.com/video/av2477925

2.仙女:https://www.bilibili.com/video/av12994743

3.吉赛尔:https://www.bilibili.com/video/av11165075

4.天鹅湖:https://www.bilibili.com/video/av7958336

5.堂吉诃德:https://www.bilibili.com/video/av9031829

6.葛蓓莉亚:https://www.bilibili.com/video/av2850261

7.卡门:https://www.bilibili.com/video/av9754067

8.彼得·金特:https://www.bilibili.com/video/av14182958

9.艾斯米拉达:https://www.bilibili.com/video/av3738047

10. 仲夏夜之梦:https://www.bilibili.com/video/av9399389

11.珠宝:https://www.bilibili.com/video/av3848666

12.睡美人:https://www.bilibili.com/video/av5226778

13.舞姬:https://www.bilibili.com/video/av2749881

14.茶花女:https://www.bilibili.com/video/av2836176

15.海盗:https://www.bilibili.com/video/av15719176

16.四季:https://www.bilibili.com/video/av11468669

17.雷蒙达 :https://www.bilibili.com/video/av2837899

18.灰姑娘:https://www.bilibili.com/video/av4870726

19.冬天的故事:https://www.bilibili.com/video/av20317507

20.幻灭:https://www.bilibili.com/video/av14824044

21.当代英雄:https://www.bilibili.com/video/av9779660

二、音乐剧 18部

1.太阳王:https://www.bilibili.com/video/av1320098

2.莫扎特:https://www.bilibili.com/video/av5426453

3.汉密尔顿:https://www.bilibili.com/video/av16365357

4.猫:https://www.bilibili.com/video/av1239976

5.真假公主:https://www.bilibili.com/video/av16887054

6.灰姑娘:https://www.bilibili.com/video/av17148522

7.歌厅:https://www.bilibili.com/video/av4163950

8.亚瑟王传奇:https://www.bilibili.com/video/av9808147

9.路德维希二世:https://www.bilibili.com/video/av12450132

10.伊丽莎白:https://www.bilibili.com/video/av5415543

11.冰雪奇缘:https://www.bilibili.com/video/av14689356

12.过去五年:https://www.bilibili.com/video/av15762644

13.悲惨世界:https://www.bilibili.com/video/av4183854

14.唐璜:https://www.bilibili.com/video/av4154443

15.罗密欧与朱丽叶:https://www.bilibili.com/video/av20127728

16.寻找梦幻岛:https://www.bilibili.com/video/av18310115

17.小王子:https://www.bilibili.com/video/av6033542

18.律政俏佳人:https://www.bilibili.com/video/av2355034

三、歌剧 16部

1.灰姑娘:https://www.bilibili.com/video/av20030590

2.茶花女:https://www.bilibili.com/video/av11292198

3.玫瑰骑士:https://www.bilibili.com/video/av12194455

4.麦克白:https://www.bilibili.com/video/av11472789

5.莎乐美:https://www.bilibili.com/video/av1756960

6.瓦格纳歌剧:https://www.bilibili.com/video/av15506735

7.蝴蝶夫人:https://www.bilibili.com/video/av1112420

8.断背山:https://www.bilibili.com/video/av6956841

9.卡门:https://www.bilibili.com/video/av6913002

10.尼伯龙根的指环:https://www.bilibili.com/video/av810968

11.阿依达:https://www.bilibili.com/video/av17197712

12.魔笛:https://www.bilibili.com/video/av3225764

13.星幻:https://www.bilibili.com/video/av8146936

14.黑桃皇后:https://www.bilibili.com/video/av17692718

15.泰伊思:https://www.bilibili.com/video/av18629760

16.图兰朵:https://www.bilibili.com/video/av16963005

-The End-

关注我们

在这里,读懂自己

在这里,提升自己

飒飒 / 编辑

  • 发表于:
  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/20180318G133UX00?refer=cp_1026
  • 腾讯「腾讯云开发者社区」是腾讯内容开放平台帐号(企鹅号)传播渠道之一,根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。
  • 如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

扫码关注腾讯云开发者

领取腾讯云代金券