js 中的模块化编程思维

把模块写成一个对象,所有的模块成员函数都放到这个对象里面。

JS 代码实例:

$(function () {
  App.renderScenarioNodes();
});

let App = {
  /**
   * 新增下一个节点按钮事件
   */
  bindAddNodeEvent: () => {
    $('#add-node-btn').unbind().bind('click', () => {
      let currentNodeNums = inputEditors.length; // 节点序号,从 1 开始

      let nextNodeIndex = currentNodeNums + 1;
      App.appendNode(nextNodeIndex);
      App.renderCodeArea(nextNodeIndex);
    });
  },

  /**
   * 添加节点视图
   * @param NodeIndex
   */
  appendNode: (NodeIndex) => {
    let firstNodeHtml = App.newNodeHtml(NodeIndex);
    $('#node-list').append(firstNodeHtml);
  },

  /**
   * 渲染节点 CodeMirror 代码区域
   * @param NodeIndex 节点序号,从 1 开始
   */
  renderCodeArea: (NodeIndex) => {
    let inputArray = $('[name="input"]');
    let outputArray = $('[name="output"]');
    let inputEditor = CodeMirror.fromTextArea(inputArray[NodeIndex - 1], CodeMirrorOptions);
    let outputEditor = CodeMirror.fromTextArea(outputArray[NodeIndex - 1], CodeMirrorOptions);

    setHeight(inputEditor, CodeMirrorHeight);
    setHeight(outputEditor, CodeMirrorHeight * heightRatio);
    showCodeHint(inputEditor);
    showCodeHint(outputEditor);

    inputEditors.push(inputEditor);
    outputEditors.push(outputEditor);
  },
  /**
   * 所有"保存"按钮事件绑定
   */
  bindNodeSaveEvent: () => {
    $('[name="save-node-btn"]').unbind().bind('click', (e) => {
      e.preventDefault();
      let currentNodeIndex = $(e.currentTarget).attr("index");

      let inputEditorValue = inputEditors[currentNodeIndex - 1].doc.getValue();
      let outputEditorValue = outputEditors[currentNodeIndex - 1].doc.getValue();

      // CodeMirror 的值的获取
      $(e.currentTarget.form).find('[name="input"]').val(inputEditorValue);
      $(e.currentTarget.form).find('[name="output"]').val(outputEditorValue);

      let data = $(e.currentTarget.form).serialize();
      let scenarioId = $('#scenarioId').val();
      data = `${data}&scenarioId=${scenarioId}`;

      console.log(data);

      // 节点信息保存
      $.ajax({
        url: '/api/Node/saveNode.json',
        type: 'POST',
        data: data,
        success: (result) => {
          if (result.success == true) {
            alert(result.errorMessage)
            location.reload();
          } else {
            alert(result.errorMessage)
          }
        },
        error: (err) => {
          alert(JSON.stringify(err))
        }
      });
    });
  },

  /**
   * 入口主函数,渲染一个场景的所有节点 List
   */
  renderScenarioNodes: () => {
    let scenarioId = $('#scenarioId').val();
    $.ajax({
      url: `/api/Node/listNodes.json?scenarioId=${scenarioId}`,
      type: 'GET',
      success: (result) => {
        if (result.success) {
          let nodes = result.data;
          App.doRenderScenarioNodes(nodes);
        } else {
          alert(result.errorMessage)
        }
      },
      error: (err) => {
        alert(JSON.stringify(err))
      }
    });
  },

  /**
   * 渲染节点视图
   * @param nodes
   */
  doRenderScenarioNodes: (nodes) => {
    console.log(nodes);

    // 1.渲染已经入库的节点数据
    nodes.map((node, index, array) => {
      let savedNodeHtml = App.getSavedNodeHtml(node, index + 1);
      $('#node-list').append(savedNodeHtml);
      App.renderCodeArea(index + 1);
    });
    // 2.渲染最下面的新建节点视图
    let nextNodeIndex = nodes.length + 1;
    App.appendNode(nextNodeIndex);
    App.renderCodeArea(nextNodeIndex);

    // 3.所有"保存"按钮事件绑定
    App.bindNodeSaveEvent();

    // 4. 新增节点按钮事件绑定
    App.bindAddNodeEvent();
  },

  /**
   * 返回新建节点的视图 Html
   * @param NodeIndex
   * @returns {string}
   */
  newNodeHtml: (NodeIndex) => {
    return `<div class="new-node">
      <form class="form">
        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 node-name">节点${NodeIndex}:</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="name" type="text" class="form-control" placeholder="节点名称">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">输入脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="input" rows="10" class="form-control"></textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="output" class="form-control"></textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出值</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="expectOutput" class="form-control">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">断言算子</label>

          <div class="col-sm-10">
            <select name="operator" class="form-control">
              <option value="equals" selected>实际输出.equals(期望输出)</option>
              <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
              <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
              <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>
            </select>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 col-form-label"></label>
          <div class="col-sm-10">
            <button name="save-node-btn" index="${NodeIndex}" class="btn-sm btn-outline-primary">保存</button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>`;
  },


  /**
   * 返回已经入库的节点的视图 Html
   * @param node 节点数据
   * @param NodeIndex 节点序号
   * @returns {string}
   */
  getSavedNodeHtml: (node, NodeIndex) => { // NodeIndex : 序号从 1 开始
    const operator = node.operator;
    let options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    if ("equals" === operator) {
      options = `<option value="equals" selected>实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    } else if ("contains" === operator) {
      options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains" selected>实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    } else if ("startWith" === operator) {
      options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith" selected>实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    } else if ("endWith" === operator) {
      options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith" selected>实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    }


    return `<div class="old-node">
      <form class="form">
        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 node-name">节点${NodeIndex}:</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="id" value="${node.id}" hidden>
            <input name="name" value="${node.name}" type="text" class="form-control" placeholder="节点名称">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">输入脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="input" rows="10" class="form-control">${node.input}</textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="output" class="form-control">${node.output}</textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出值</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="expectOutput" value="${node.expectOutput}" class="form-control">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">断言算子</label>
          <div class="col-sm-10">
            <select name="operator" class="form-control">
              ${options}
            </select>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 col-form-label"></label>
          <div class="col-sm-10">
            <button name="save-node-btn" index="${NodeIndex}" class="btn-sm btn-outline-primary">保存</button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>`;
  }
};

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏人工智能LeadAI

tensorflow读取数据-tfrecord格式

概述关于tensorflow读取数据,官网给出了三种方法: 1、供给数据:在tensorflow程序运行的每一步,让python代码来供给数据 2、从文件读取数...

1.1K60
来自专栏xingoo, 一个梦想做发明家的程序员

基于编辑距离来判断词语相似度方法(scala版)

词语相似性比较,最容易想到的就是编辑距离,也叫做Levenshtein Distance算法。在Python中是有现成的模块可以帮助做这个的,不过代码也很简单...

32350
来自专栏温安适的blog

贪婪算法-单源最短路径

40850
来自专栏数据小魔方

替换与转置函数

今天要跟大家分享两个经常会用到的函数——替换与转置函数! ▽▼▽ excel中的替换函数有两个:substitute/replace 转置函数:TRANSPOS...

30560
来自专栏瓜大三哥

直方图操作(三)

直方图操作(三) 之读出电路 顺序读出:即灰度值为0的统计值首先输出,其次是灰度值为1的统计值输出。读出电路如下图 ? 只有当计数完成,并且外部时序申请读出时...

20090
来自专栏数说戏聊

Python3分析CSV数据

with语句在语句结束时自动关闭文件对象。 使用csv模块reader函数创建文件读取对象filereader,读取输入文件中的行。 使用csv模块的wri...

23710
来自专栏深度学习之tensorflow实战篇

python 网页特征提取XPATH(两天玩转) 第一天

XPath 是一门在 XML 文档中查找信息的语言。XPath 用来在 XML 文档中对元素和属性进行遍历。关于xpath的说明文档可以参照 : XPATH基础...

48830
来自专栏李蔚蓬的专栏

第10-11周Python学习周记

3.时间允许的话,尽可能了解一些身为程序员必要掌握的知识(例如json,参考于网络资源)。

13410
来自专栏程序你好

CSharp每日代码示例:使用iTextSharp创建PDF文件

14410
来自专栏锦小年的博客

python学习笔记6.7-简化数据结构的初始化过程

我们每编写一个类的时候都需要编写一个初始化函数,那么如果编写的类当做数据结构来用,它们的初始化结构就是一样的,例如: class Stock: def ...

22160

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券