js 中的模块化编程思维

把模块写成一个对象,所有的模块成员函数都放到这个对象里面。

JS 代码实例:

$(function () {
  App.renderScenarioNodes();
});

let App = {
  /**
   * 新增下一个节点按钮事件
   */
  bindAddNodeEvent: () => {
    $('#add-node-btn').unbind().bind('click', () => {
      let currentNodeNums = inputEditors.length; // 节点序号,从 1 开始

      let nextNodeIndex = currentNodeNums + 1;
      App.appendNode(nextNodeIndex);
      App.renderCodeArea(nextNodeIndex);
    });
  },

  /**
   * 添加节点视图
   * @param NodeIndex
   */
  appendNode: (NodeIndex) => {
    let firstNodeHtml = App.newNodeHtml(NodeIndex);
    $('#node-list').append(firstNodeHtml);
  },

  /**
   * 渲染节点 CodeMirror 代码区域
   * @param NodeIndex 节点序号,从 1 开始
   */
  renderCodeArea: (NodeIndex) => {
    let inputArray = $('[name="input"]');
    let outputArray = $('[name="output"]');
    let inputEditor = CodeMirror.fromTextArea(inputArray[NodeIndex - 1], CodeMirrorOptions);
    let outputEditor = CodeMirror.fromTextArea(outputArray[NodeIndex - 1], CodeMirrorOptions);

    setHeight(inputEditor, CodeMirrorHeight);
    setHeight(outputEditor, CodeMirrorHeight * heightRatio);
    showCodeHint(inputEditor);
    showCodeHint(outputEditor);

    inputEditors.push(inputEditor);
    outputEditors.push(outputEditor);
  },
  /**
   * 所有"保存"按钮事件绑定
   */
  bindNodeSaveEvent: () => {
    $('[name="save-node-btn"]').unbind().bind('click', (e) => {
      e.preventDefault();
      let currentNodeIndex = $(e.currentTarget).attr("index");

      let inputEditorValue = inputEditors[currentNodeIndex - 1].doc.getValue();
      let outputEditorValue = outputEditors[currentNodeIndex - 1].doc.getValue();

      // CodeMirror 的值的获取
      $(e.currentTarget.form).find('[name="input"]').val(inputEditorValue);
      $(e.currentTarget.form).find('[name="output"]').val(outputEditorValue);

      let data = $(e.currentTarget.form).serialize();
      let scenarioId = $('#scenarioId').val();
      data = `${data}&scenarioId=${scenarioId}`;

      console.log(data);

      // 节点信息保存
      $.ajax({
        url: '/api/Node/saveNode.json',
        type: 'POST',
        data: data,
        success: (result) => {
          if (result.success == true) {
            alert(result.errorMessage)
            location.reload();
          } else {
            alert(result.errorMessage)
          }
        },
        error: (err) => {
          alert(JSON.stringify(err))
        }
      });
    });
  },

  /**
   * 入口主函数,渲染一个场景的所有节点 List
   */
  renderScenarioNodes: () => {
    let scenarioId = $('#scenarioId').val();
    $.ajax({
      url: `/api/Node/listNodes.json?scenarioId=${scenarioId}`,
      type: 'GET',
      success: (result) => {
        if (result.success) {
          let nodes = result.data;
          App.doRenderScenarioNodes(nodes);
        } else {
          alert(result.errorMessage)
        }
      },
      error: (err) => {
        alert(JSON.stringify(err))
      }
    });
  },

  /**
   * 渲染节点视图
   * @param nodes
   */
  doRenderScenarioNodes: (nodes) => {
    console.log(nodes);

    // 1.渲染已经入库的节点数据
    nodes.map((node, index, array) => {
      let savedNodeHtml = App.getSavedNodeHtml(node, index + 1);
      $('#node-list').append(savedNodeHtml);
      App.renderCodeArea(index + 1);
    });
    // 2.渲染最下面的新建节点视图
    let nextNodeIndex = nodes.length + 1;
    App.appendNode(nextNodeIndex);
    App.renderCodeArea(nextNodeIndex);

    // 3.所有"保存"按钮事件绑定
    App.bindNodeSaveEvent();

    // 4. 新增节点按钮事件绑定
    App.bindAddNodeEvent();
  },

  /**
   * 返回新建节点的视图 Html
   * @param NodeIndex
   * @returns {string}
   */
  newNodeHtml: (NodeIndex) => {
    return `<div class="new-node">
      <form class="form">
        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 node-name">节点${NodeIndex}:</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="name" type="text" class="form-control" placeholder="节点名称">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">输入脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="input" rows="10" class="form-control"></textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="output" class="form-control"></textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出值</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="expectOutput" class="form-control">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">断言算子</label>

          <div class="col-sm-10">
            <select name="operator" class="form-control">
              <option value="equals" selected>实际输出.equals(期望输出)</option>
              <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
              <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
              <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>
            </select>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 col-form-label"></label>
          <div class="col-sm-10">
            <button name="save-node-btn" index="${NodeIndex}" class="btn-sm btn-outline-primary">保存</button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>`;
  },


  /**
   * 返回已经入库的节点的视图 Html
   * @param node 节点数据
   * @param NodeIndex 节点序号
   * @returns {string}
   */
  getSavedNodeHtml: (node, NodeIndex) => { // NodeIndex : 序号从 1 开始
    const operator = node.operator;
    let options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    if ("equals" === operator) {
      options = `<option value="equals" selected>实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    } else if ("contains" === operator) {
      options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains" selected>实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    } else if ("startWith" === operator) {
      options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith" selected>实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith">实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    } else if ("endWith" === operator) {
      options = `<option value="equals">实际输出.equals(期望输出)</option>
          <option value="contains">实际输出.contains(期望输出)</option>
          <option value="startWith">实际输出.startWith(期望输出)</option>
          <option value="endWith" selected>实际输出.endWith(期望输出)</option>`;
    }


    return `<div class="old-node">
      <form class="form">
        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 node-name">节点${NodeIndex}:</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="id" value="${node.id}" hidden>
            <input name="name" value="${node.name}" type="text" class="form-control" placeholder="节点名称">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">输入脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="input" rows="10" class="form-control">${node.input}</textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出脚本</label>
          <div class="col-sm-10">
            <textarea name="output" class="form-control">${node.output}</textarea>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">期望输出值</label>
          <div class="col-sm-10">
            <input name="expectOutput" value="${node.expectOutput}" class="form-control">
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2">断言算子</label>
          <div class="col-sm-10">
            <select name="operator" class="form-control">
              ${options}
            </select>
          </div>
        </div>

        <div class="form-group row">
          <label class="col-sm-2 col-form-label"></label>
          <div class="col-sm-10">
            <button name="save-node-btn" index="${NodeIndex}" class="btn-sm btn-outline-primary">保存</button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>`;
  }
};

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

 • java代码执行过程简介

  代码即数据,数据即代码,而我们的数据是保存在文件上的,所以我们说文件就是数据,一切代码都是文件。

  一个会写诗的程序员
 • 《JSP极简教程》在jsp页面获取session对象两种方法九大内置对象代码实例

  1、request.getSession().getAttribute("X") 2、${sessionScope.X}

  一个会写诗的程序员
 • 第4章 类与面向对象编程第4章 类与面向对象编程

  在前面的章节中,我们学习了Kotlin的语言基础知识、类型系统等相关的知识。在本章节以及下一章中,我们将一起来学习Kotlin对面向对象编程以及函数式编程的支持...

  一个会写诗的程序员
 • 如何使用Angular FormBuilder

  (1) 在app.module.ts里,引入ReactiveFormsModule:

  Jerry Wang
 • ABAP function group和Tomcat library重复加载问题

  ABAP help文档里对**LOAD-OF-PROGRAM"的关键字是这样描述的:

  Jerry Wang
 • Python 炫技操作之合并字典的七种方法

  Python 语言里有许多(而且是越来越多)的高级特性,是 Python 发烧友们非常喜欢的。在这些人的眼里,能够写出那些一般开发者看不懂的高级特性,就是高手,...

  砸漏
 • thymeleaf的语法

  图片以favicon.ico的形式命名,并放在resources下面的resources根目录

  java攻城狮
 • JavaScript 进阶教程(2)---面向对象实战之贪吃蛇小游戏

  上篇文章:https://blog.csdn.net/qq_23853743/article/details/108034430

  AlbertYang
 • 【LeetCode20】回文数

  1 )首先我们知道题目要求不可以将数字转换为 字符串 来解决,因此 [::-1] 的办法就不能用了

  Sam Gor
 • 【 数字游戏 2048 】原生 JavaScript 做小游戏

  原生 JavaScript 2048 源码 : <!doctype html> <html> <head> <title>2048</title> <m...

  Levi.Ackermann

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券