JavaScriptFileReader-以块解析长文件?

内容来源于 Stack Overflow,并遵循CC BY-SA 3.0许可协议进行翻译与使用

 • 回答 (2)
 • 关注 (0)
 • 查看 (143)

我试过这个:

function parseFile(file){
  var chunkSize = 2000;
  var fileSize = (file.size - 1);

  var foo = function(e){
    console.log(e.target.result);
  };

  for(var i =0; i < fileSize; i += chunkSize)
  {
    (function( fil, start ) {
      var reader = new FileReader();
      var blob = fil.slice(start, chunkSize + 1);
      reader.onload = foo;
      reader.readAsText(blob);
    })( file, i );
  }
}

运行它之后,我只看到控制台中的第一个块。

提问于
用户回答回答于

代码应该类似于:

 function parseFile(file){
  var chunkSize = 2000;
  var fileSize = (file.size - 1);

  var foo = function(e){
    console.log(e.target.result);
  };

  for(var i =0; i < fileSize; i += chunkSize) {
    (function( fil, start ) {
      var reader = new FileReader();
      var blob = fil.slice(start, chunkSize + start);
      reader.onload = foo;
      reader.readAsText(blob);
    })(file, i);
  }
}

或者你可以用BlobReader

BlobReader(blob)
.readText(function (text) {
 console.log('The text in the blob is', text);
});
用户回答回答于
function parseFile(file, callback) {
  var fileSize  = file.size;
  var chunkSize = 64 * 1024; // bytes
  var offset   = 0;
  var self    = this; // we need a reference to the current object
  var chunkReaderBlock = null;

  var readEventHandler = function(evt) {
    if (evt.target.error == null) {
      offset += evt.target.result.length;
      callback(evt.target.result); // callback for handling read chunk
    } else {
      console.log("Read error: " + evt.target.error);
      return;
    }
    if (offset >= fileSize) {
      console.log("Done reading file");
      return;
    }

    // of to the next chunk
    chunkReaderBlock(offset, chunkSize, file);
  }

  chunkReaderBlock = function(_offset, length, _file) {
    var r = new FileReader();
    var blob = _file.slice(_offset, length + _offset);
    r.onload = readEventHandler;
    r.readAsText(blob);
  }

  // now let's start the read with the first block
  chunkReaderBlock(offset, chunkSize, file);
}

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券