B头条糖果屋 第九十八期

Nextpakk

预计价值:410元

项目简介:物流。

空投计划:100Pakka

如何参加:

1、访问表单并按照任务完成,填写相关账户和信息https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHH6mTNQSFDyQ98AroS5wcZQ-ZZxcr207ideMvwXtpOPdqKA/viewform?entry.991663410=5VX3Y3

BouncyCoin

预计价值:54元

项目简介:软件。

空投计划:100 BOUNCY

如何参加:

1、加入官方电报https://t.me/bouncycoin

关注推特https://twitter.com/bouncycoin

关注INS

https://www.instagram.com/bouncycoin/

关注medium

https://medium.com/@bouncycoin

2、在官网上用邮箱注册登陆

https://register.bouncycoin.com/login

然后填写你的推特账户、电报账户和以太坊钱包地址。

Dominium

预计价值:45元

项目简介:资产交易。

空投计划:25DOM

如何参加:

1、在官网上注册:

https://dominium.me/en/user/login/registration

2、加入项目电报:

https://t.me/dominium_en

关注官方电报

https://twitter.com/Dominium_me

加入空投电报群:https://t.me/airdrops_io

关注空投推特:https://twitter.com/airdrops_io

3、填写表单:

https://airdrops.io/dominium/#claimdrop

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20180728A0VQ2X00?refer=cp_1026
  • 腾讯「腾讯云开发者社区」是腾讯内容开放平台帐号(企鹅号)传播渠道之一,根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。
  • 如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

扫码关注腾讯云开发者

领取腾讯云代金券