excel中提取中文拼音

概述:在工作时,有时候会用到汉语拼音,本文讲述如何在Excel中通过vba程序提取汉字的拼音。

1、alt+F11调出vba编写窗口

2、新建——模块

3、粘贴以下代码

Function PinYin2(Hz As String)
  Dim PinMa As String
  Dim MyPinMa As Variant
  Dim Temp As Integer, i As Integer, j As Integer
  PinMa = "a,20319,ai,20317,an,20304,ang,20295,ao,20292,"
  PinMa = PinMa & "ba,20283,bai,20265,ban,20257,bang,20242,bao,20230,bei,20051,ben,20036,beng,20032,bi,20026,bian,20002,biao,19990,bie,19986,bin,19982,bing,19976,bo,19805,bu,19784,"
  PinMa = PinMa & "ca,19775,cai,19774,can,19763,cang,19756,cao,19751,ce,19746,ceng,19741,cha,19739,chai,19728,chan,19725,chang,19715,chao,19540,che,19531,chen,19525,cheng,19515,chi,19500,chong,19484,chou,19479,chu,19467,chuai,19289,chuan,19288,chuang,19281,chui,19275,chun,19270,chuo,19263,ci,19261,cong,19249,cou,19243,cu,19242,cuan,19238,cui,19235,cun,19227,cuo,19224,"
  PinMa = PinMa & "da,19218,dai,19212,dan,19038,dang,19023,dao,19018,de,19006,deng,19003,di,18996,dian,18977,diao,18961,die,18952,ding,18783,diu,18774,dong,18773,dou,18763,du,18756,duan,18741,dui,18735,dun,18731,duo,18722,"
  PinMa = PinMa & "e,18710,en,18697,er,18696,"
  PinMa = PinMa & "fa,18526,fan,18518,fang,18501,fei,18490,fen,18478,feng,18463,fo,18448,fou,18447,fu,18446,"
  PinMa = PinMa & "ga,18239,gai,18237,gan,18231,gang,18220,gao,18211,ge,18201,gei,18184,gen,18183,geng,18181,gong,18012,gou,17997,gu,17988,gua,17970,guai,17964,guan,17961,guang,17950,gui,17947,gun,17931,guo,17928,"
  PinMa = PinMa & "ha,17922,hai,17759,han,17752,hang,17733,hao,17730,he,17721,hei,17703,hen,17701,heng,17697,hong,17692,hou,17683,hu,17676,hua,17496,huai,17487,huan,17482,huang,17468,hui,17454,hun,17433,huo,17427,"
  PinMa = PinMa & "ji,17417,jia,17202,jian,17185,jiang,16983,jiao,16970,jie,16942,jin,16915,jing,16733,jiong,16708,jiu,16706,ju,16689,juan,16664,jue,16657,jun,16647,"
  PinMa = PinMa & "ka,16474,kai,16470,kan,16465,kang,16459,kao,16452,ke,16448,ken,16433,keng,16429,kong,16427,kou,16423,ku,16419,kua,16412,kuai,16407,kuan,16403,kuang,16401,kui,16393,kun,16220,kuo,16216,"
  PinMa = PinMa & "la,16212,lai,16205,lan,16202,lang,16187,lao,16180,le,16171,lei,16169,leng,16158,li,16155,lia,15959,lian,15958,liang,15944,liao,15933,lie,15920,lin,15915,ling,15903,liu,15889,long,15878,lou,15707,lu,15701,lv,15681,luan,15667,lue,15661,lun,15659,luo,15652,"
  PinMa = PinMa & "ma,15640,mai,15631,man,15625,mang,15454,mao,15448,me,15436,mei,15435,men,15419,meng,15416,mi,15408,mian,15394,miao,15385,mie,15377,min,15375,ming,15369,miu,15363,mo,15362,mou,15183,mu,15180,"
  PinMa = PinMa & "na,15165,nai,15158,nan,15153,nang,15150,nao,15149,ne,15144,nei,15143,nen,15141,neng,15140,ni,15139,nian,15128,niang,15121,niao,15119,nie,15117,nin,15110,ning,15109,niu,14941,nong,14937,nu,14933,nv,14930,nuan,14929,nue,14928,nuo,14926,"
  PinMa = PinMa & "o,14922,ou,14921,"
  PinMa = PinMa & "pa,14914,pai,14908,pan,14902,pang,14894,pao,14889,pei,14882,pen,14873,peng,14871,pi,14857,pian,14678,piao,14674,pie,14670,pin,14668,ping,14663,po,14654,pu,14645,"
  PinMa = PinMa & "qi,14630,qia,14594,qian,14429,qiang,14407,qiao,14399,qie,14384,qin,14379,qing,14368,qiong,14355,qiu,14353,qu,14345,quan,14170,que,14159,qun,14151,"
  PinMa = PinMa & "ran,14149,rang,14145,rao,14140,re,14137,ren,14135,reng,14125,ri,14123,rong,14122,rou,14112,ru,14109,ruan,14099,rui,14097,run,14094,ruo,14092,"
  PinMa = PinMa & "sa,14090,sai,14087,san,14083,sang,13917,sao,13914,se,13910,sen,13907,seng,13906,sha,13905,shai,13896,shan,13894,shang,13878,shao,13870,she,13859,shen,13847,sheng,13831,shi,13658,shou,13611,shu,13601,shua,13406,shuai,13404,shuan,13400,shuang,13398,shui,13395,shun,13391,shuo,13387,si,13383,song,13367,sou,13359,su,13356,suan,13343,sui,13340,sun,13329,suo,13326,"
  PinMa = PinMa & "ta,13318,tai,13147,tan,13138,tang,13120,tao,13107,te,13096,teng,13095,ti,13091,tian,13076,tiao,13068,tie,13063,ting,13060,tong,12888,tou,12875,tu,12871,tuan,12860,tui,12858,tun,12852,tuo,12849,"
  PinMa = PinMa & "wa,12838,wai,12831,wan,12829,wang,12812,wei,12802,wen,12607,weng,12597,wo,12594,wu,12585,"
  PinMa = PinMa & "xi,12556,xia,12359,xian,12346,xiang,12320,xiao,12300,xie,12120,xin,12099,xing,12089,xiong,12074,xiu,12067,xu,12058,xuan,12039,xue,11867,xun,11861,"
  PinMa = PinMa & "ya,11847,yan,11831,yang,11798,yao,11781,ye,11604,yi,11589,yin,11536,ying,11358,yo,11340,yong,11339,you,11324,yu,11303,yuan,11097,yue,11077,yun,11067,"
  PinMa = PinMa & "za,11055,zai,11052,zan,11045,zang,11041,zao,11038,ze,11024,zei,11020,zen,11019,zeng,11018,zha,11014,zhai,10838,zhan,10832,zhang,10815,zhao,10800,zhe,10790,zhen,10780,zheng,10764,zhi,10587,zhong,10544,zhou,10533,zhu,10519,zhua,10331,zhuai,10329,zhuan,10328,zhuang,10322,zhui,10315,zhun,10309,zhuo,10307,zi,10296,zong,10281,zou,10274,zu,10270,zuan,10262,zui,10260,zun,10256,zuo,10254"
  MyPinMa = Split(PinMa, ",")
   
  For i = 1 To Len(Hz)
  Temp = Asc(Mid(Hz, i, 1))
    If Temp < 0 Then
     Temp = Abs(Temp)
     For j = 791 To 1 Step -2
       If Temp <= Val(MyPinMa(j)) Then
         PinYin2 = PinYin2 & MyPinMa(j - 1) & ""
         Exit For
       End If
     Next
    End If
  Next
  PinYin2 = Trim(PinYin2)
End Function

说明:代码来自网络

4、关闭VBA窗口,调用

在cell中输入下面公式即可。

完成后,效果如下:

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏芋道源码1024

【Netty 专栏】深入浅出 Netty write

上一章节中,分析了Netty如何处理read事件,本节分析Netty如何把数据写会客户端。

1140
来自专栏流柯技术学院

python批量下载图片的三种方法

win32com可以获得类似js里面的document对象,但貌似是只读的(文档都没找到)。

2112
来自专栏進无尽的文章

编码篇-学会小用宏和条件编译

宏定义在C系开发中可以说占有举足轻重的作用。底层框架自不必说,为了编译优化和方便,以及跨平台能力,宏被大量使用,可以说底层开发离开define将寸步难行。而在更...

1641
来自专栏Java架构师历程

【datatable】Cannot read property ‘style’ of undefined问题解决

遇到这个问题的时候一开始我以为是引入的js有问题,后来研究了源码之后原来是datatable的列的数量和表头列的数量没有对齐,表头我定义的列是这样的

2721
来自专栏Flutter入门

Weex是如何在Android客户端上跑起来的

Weex可以通过自己设计的DSL,书写.we文件或者.vue文件来开发界面,整个页面书写分成了3段,template、style、script,借鉴了成熟的MV...

4275
来自专栏跟着阿笨一起玩NET

Winfrom 如何安全简单的跨线程更新控件

来源:http://www.cnblogs.com/rainbowzc/archive/2010/09/29/1838788.html

741
来自专栏琯琯博客

Yii2 学习笔记之助手类

2857
来自专栏java、Spring、技术分享

Netty NioEventLoop源码解读

  NioEventLoop中维护了一个线程,线程启动时会调用NioEventLoop的run方法,执行I/O任务和非I/O任务:I/O任务:即selectio...

2243
来自专栏大内老A

ASP.NET MVC的Razor引擎:RazorView

Razor引擎具有两个核心的类型,一个是表示View本身的类型RazorView,另一个则是获取和创建它的RazorViewEngine,我们将用两篇文章对它们...

2427
来自专栏阮一峰的网络日志

Redux 入门教程(一):基本用法

一年半前,我写了《React 入门实例教程》,介绍了 React 的基本用法。 React 只是 DOM 的一个抽象层,并不是 Web 应用的完整解决方案。有两...

4645

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券